مرکز آموزش هوانوردی فرا سپهر ایرانیان با همکاری هواپیماسازی ایران (هسا) برای اولین بار در اصفهان برگزار می نماید :
دوره های آموزش خلبانی از مقدماتی تا پیشرفته با ارائه گواهینامه معتبر از سازمان هواپیمایی کشور شامل:

  • دوره خلبانی شخصی ( PPL)
  • دوره خلبانی بازرگانی (CPL)
  • دوره خلبانی هواپیمای دو موتوره (MEP)
  • دوره خلبانی با ابزار دقیق (IR)
  • دوره استاد خلبانی(FI)
  • دوره کمک خلبانی (ATPL)