مردزن


    ثبت نام دوره های خلبانی

    مرکز آموزش علوم هوانوردی رز  یکی از مجهز ترین مراکز آموزشی از لحاظ امکانات آموزشی در ایران می باشد .
    این مرکز با تکیه بر خداوند و کادر آموزشی مجرب خود توانسته بزرگترین دوره های آموزشی پرواز را در کشور برگزار و نسبت به تکمیل فرآیند آموزشی به صورت کاملا خود کفا و بومی اقدام نماید .