استخدام

جهت استخدام در مرکز فرا سپهر مدارک زیر را با حجم زیر ۴۰۰ کیلوبایت برای هر مدرک باگذاری نمایید . به یاد داشته باشید در زمان مصاحبه حضوری اصل مدارک را به همراه داشته باشید .