تفاهم همکاری مرکز آموزش هوانوردی فراسپهر ایرانیان و هواپیما سازی ایران (هسا)

2020-07-28T16:07:47+00:00

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش هوانوردی فراسپهر ایرانیان تفاهم

تفاهم همکاری مرکز آموزش هوانوردی فراسپهر ایرانیان و هواپیما سازی ایران (هسا)2020-07-28T16:07:47+00:00

پیام تبریک سرمایه گزار و رئیس هیئت مدیره مرکز آموزش خلبانی فراسپهر ایرانیان به مناسبت ۲۶ آوریل روز جهانی خلبان

2020-07-23T12:14:36+00:00

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش هوانوردی فراسپهر ایرانیان مهندس

پیام تبریک سرمایه گزار و رئیس هیئت مدیره مرکز آموزش خلبانی فراسپهر ایرانیان به مناسبت ۲۶ آوریل روز جهانی خلبان2020-07-23T12:14:36+00:00
Go to Top