اولین سمینار آشنایی با دوره های آموزش خلبانی در اصفهان

2021-06-20T16:27:34+00:00

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش هوانوردی رز، روز