اولین سمینار آشنایی با دوره های آموزش خلبانی در اصفهان

2021-02-06T10:44:46-01:00

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش هوانوردی فرا سپهر