به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش هوانوردی رز تفاهم همکاری بین این مرکز آموزش و هسا منعقد گردید که بر اساس آن مرکز آموزش رز از کلیه امکانات آموزشی و رفاهی این هسا در راستای بهبود کیفیت خدمات آموزش خلبانی استفاده می نماید و در مقابل هواپیماهای عملیاتی و اساتید خلبان خود را در اختیار هسا قرار خواهد داد.

 

حسین علیخانی مالک و رئیس هیئت مدیره این مرکز آموزش در رابطه با این تفاهم نامه ابراز خرسندی نمود و گفت:

((با امضای این تفاهم نامه دانشجویان هوانوردی می توانند از تجهیزات آموزشی رفاهی و اقامتی هسا استفاده نمایند و این تفاهم می ‌تواند نقطه عطفی برای دانشجویان هوانوردی باشد تا بتوانند در مدت زمان کمتر و با کیفیت بالاتر دوره های آموزشی خود را سپری کنند همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی هسا در استان اصفهان نسبت به سایر مراکز آموزش هوانوردی امید است دانشجویان توجه بیشتری به این موقعیت آموزشی جدید داشته باشند.))