توضیحات

PRIVATE PILOT LICENSE (PPL)

دوره آموزش خلبان شخصی نخستین گواهینامه بین المللی است که علاقمندان به رشته هوانوردی در مسیر خلبانی کسب می نمایند ، و به موجب آن پرواز بدون حضور استاد پرواز یا مربی آموزشی را تجربه مینمایند ، توسط ICAO (سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی) PPL نام گزاری شده است.علاقمندان رشته هوانوردی پس ازگذراندن این دوره مجاز به پرواز با هواپیماهای سبک تک موتوره خواهند بودکه این دسته از هواپیماها غالبا بین۲ الی ۶ سرنشین گنجایش و موتور آنها بین ۶۰ تا ۳۰۰ اسب بخار قدرت دارند.
این دوره شامل حدود 400 ساعت آموزش تئوری و 50 ساعت آموزش عملی پرواز با هواپیما دو نفره می‏باشد.

0ساعت
مدت زمان کلاس‌های زمینی
0ساعت
مدت زمان کلاس‌های هوایی