توضیحات

COMMERCIAL PILOT LICENSE (CPL) Integrated

گواهینامه خلبانی بازرگانی Commercial Pilot License یکی دیگر از انواع گواهینامه های خلبانی است که توسط ICAO (سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی ) نام گزاری شده است. در پایان این دوره انجام پروازهای بین کشوری و همچنین پرواز با اهداف بازرگانی برای دارندگان ممکن می گردد. چرا که بواسطه تعالیم و آموزشهای خاص این مقطع ، قابلیت پروازهای طولانی را داشته ضمنا به زبان انگلیسی نیز تسلط کامل دارند. علاوه بر این، توانایی پرواز با هواپیماهای نیمه سنگین (هواپیمایی که موتور آنها دارای پیستون کوچک است ) و گنجایش آنها غالبا کمتر از ۹ سر نشیـن است را طی همین دوره کسب خواهند نمود. این دوره شامل حدود 640 ساعت آموزش تئوری و 150 ساعت آموزش عملی پرواز با هواپیما دو و چهار نفره می‏باشد و به صورت پیوسته (Integrated) برگزار می‏شود.

0ساعت
مدت زمان کلاس‌های زمینی
0ساعت
مدت زمان کلاس‌های هوایی