توضیحات

FLIGHT INSTRUCTOR (FI)

دوره ویژه متقاضیانی که تمایل دارند هنر و علم پرواز را به دیگر دانشجویان بیاموزند. هر خلبانی که علاقمند به استاد خلبانی در مدارس و مراکز آموزش خلبانی باشد میتواند با شرکت در این دوره نسبت به فراگیری اصول اولیه آموزشی اقدام نمایید و پس از گذزاندن این دوره میتواند نسبت به آموزش سایر علاقه مندان به خلبانی اقدام نماید .
این دوره شامل حدود 125 ساعت آموزش تئوری و 30 ساعت آموزش عملی پرواز با هواپیما دو نفره می باشد.

0ساعت
مدت زمان کلاس‌های زمینی
0ساعت
مدت زمان کلاس‌های هوایی