توضیحات

MULTI ENGINE PISTON (MEP)

دوره ی آموزشی با هواپیمای دو موتوره میباشد که دانشجو با گذراندن ۵۰ساعت کلاس زمینی و ۷ساعت پرواز با هواپیمای دوموتور موفق به اخذ گواهینامه ی شرکت در دوره ی  MEP و درج در گواهینامه ی خلبانی وی میشود.

0ساعت
مدت زمان کلاس‌های زمینی
0ساعت
مدت زمان کلاس‌های هوایی