شرایط ثبت نام در دوره آموزش خلبانی

مدارک لازم جهت ثبت نام اولیه

* آیتم های 1 تا 6 بایستی در قالب فایل الکترونیکی با فرمت PDF و یا JPG با حداکثر حجم 600kb برای هر مورد از طریق یک حلقه CD که نام و کد ملی متقاضی بر روی آن درج شده است به مسئول ثبت نام تحویل گردد.

ارزیابی اولیه متقاضی

1) آزمون ورودی کتبی شامل 100 سوال مشتمل بر 70 سوال زبان انگلیسی، 10 سوال فیزیک، 10 سوال ریاضی و 10 سوال تست هوش است.

تبصره 1: منابع آزمون زبان انگلیسی، ریاضی و فیزیک دروس دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش می باشد.

2) نمره قبولی در آزمون کتبی 70 از 100 می باشد مشروط به اینکه متقاضی به حداقل 50 سوال از سوالات زبان انگلیسی پاسخ صحیح داده باشد.

3) از قبول شدگان در آزمون کتبی توسط HT و یا نماینده ایشان مصاحبه حضوری به عمل خواهد آمد. در صورت موفقیت متقاضیان در مصاحبه، با ثبت نام ایشان در دوره مورد تقاضا اعلام موافقت می گردد.

تبصره 2: متقاضیانی که به حداقل نمره قبولی در آزمون کتبی دست نیابند و یا در مصاحبه ورودی پذیرفته نگردند، چنانچه همچنان اصرار به شرکت در دوره های تئوری آموزش خلبانی دارند بایستی با گذراندن دوره های عمومی زبان انگلیسی، سطح دانش زبان خود را ارتقا داده تا در نوبت بعدی برگزاری آزمون و مصاحبه ورودی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.

تبصره 3: با توجه به اینکه هزینه ثبت نام اولیه متقاضیان ( مبلغ 5/000/000 ریال ) تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نیست، جهت ارزیابی مجدد متقاضیانی که در مرحله اول در آزمون کتبی و مصاحبه ورودی پذیرفته نشده اند هزینه جداگانه ای اخذ نخواهد شد.

همچنین شما علاقه مندان میتوانید برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر در این زمینه، فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید.

نحوه اخذ تاییدیه پزشکی

پس از ثبت نام قطعی و ارائه کلیه مدارک مورد نیاز ثبت نام، نام دانشجو در سیستم اتوماسیون سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دانشجوی خلبانی در مرکز هوانوردی رز ثبت نام خواهد شد و شما میتوانید پس از اخذ کد پیگیری از واحد آموزش به لینک ثبت نام مراجعه کرده و طبق توضیحات فایل راهنما مراحل مربوط به تست پزشکی خود را انجام دهید. بعد از ثبت و تکمیل مراحل، جهت اخذ نوبت با پلی کلینیک تخصصی تابان با شماره 2321-021 تماس حاصل نمایید.

همچنین شما علاقه مندان میتوانید برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر در این زمینه، فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید.