آموزش عملیات پرواز (دیسپچر)

یکی از اهداف شرکت های هواپیمایی سرعت بخشیدن به امور مقدماتی پرواز می باشد به همین منظور از نیروهای آموزش دیده و متخصص به این امر با عنوان Flight Operation Officer بهره می گیرند.

دیسپچ به مراحل اعزام و آماده سازی یک پرواز گفته می شود که دقیقا همراه با رعایت دقیق مقررات و قوانین فنی و ایمنی به همراه رعایت کلیه نکات سازمان های بین المللی برای پرواز است.

یکی از نکات جالبی که درباره ی کار در واحد دیسپچ و دیسپچ کاران وجود دارد این است که با وجود تمام فعالیت هایی که برای این رشته و کار در هواپیماها تعریف شده است اما، به قطعیت می توان گفت که هر روز کار و نکته ای جدید در قسمت دیسپچ وجود دارد و هر روز آن، شبیه به روز دیگر نیست.

دلیل آن هم این است که بیشتر کار در این واحد به مسائل غیر قابل پیش بینی سر و کار دارد و کسی که این وظیفه را بر عهده می گیرد باید همیشه آماده ی مسئله ای تازه باشد و از این رو باید دارای علم و تجربه ی زیادی در این امر باشد.

دیسپچر کیست و وظایف واحد دیسپچ چیست؟

یک دیسپچر در واقع تلفیقی از یک هماهنگ کننده، مدیر، نماینده رسمی یک شرکت و یک خلبان است.

در تعاریف در مورد دیسپچر به واژه کاپیتان زمینی (Ground Captain) برخورد می‌کنیم، اما منظور چیست؟

دیسپچر یک متخصص هوانوردی می باشد که تمام دروس خلبان را میخواند و از آن آگاهی کامل دارد با این تفاوت که پرواز نمی کند. یک دیسپچر با تمامی قوانین باید آشنا بوده و از آن آگاهی کامل داشته باشد، این قوانین می تواند پروازی باشد، می تواند مربوط به واحد مراقبت پرواز باشد.

از جمله ی وظایفی را که واحد دیسپچ دارد این است که واحد دیسپچ تمام اطلاعاتی که لازم است تا یک هواپیما از روی زمین بلند شود را جمع آوری کرده و تفکیک می کند و در واقع همه ی اطلاعاتی را که هر خلبان برای انجام پرواز نیاز دارد؛ دیسپچر پرواز در اختیارش قرار می دهد. با این حال این واحد تمام مراحل پروازی را لحظه به لحظه از زمانی که یک هواپیما از روی زمین بلند می شود و در مقصد بر روی زمین بنشیند دنبال می کند.

دیسپچر در حین پرواز هم پس از این که هواپیما به ارتفاع خاصی رسید و پس از تماس خلبان با دیسپچر و اعلام وضعیت پرواز و اطلاع از هوای مقصد دیسپچ همچنان آن پرواز را تا رسیدن به مقصد و انجام پرواز ایمن پیگیری کرده و وضعیت هواپیما را تا پارک کامل دنبال می کند.

در واقع از قبل تا بعد از پرواز همه عملیات مهم پروازی بر اساس ضوابط قانونی و مندرج در کتاب هواپیمایی کشوری در کتاب Operation Manual شرکت مربوطه مورد ملاحظه قرار می گیرد.

دیسپچرها می توانند با یک پرواز به عنوان کروی پروازی در مسیرهایی که هیچ نماینده ای از شرکت در آن فرودگاه نیست، به ماموریت اعزام گردند.

دیسپچرها می توانند با افزایش تجربه و سابقه به سمت سر شیفتی دیسپچ ارتقا و به ریاست واحد مرکز کنترل (OCC) نایل گردند. همچنین به عنوان ریاست ایستگاه های عملیات خارج از base فعالیت کنند.

دیسپچرها که افرادی متخصص هستند در برخی پروازهای  مشخص تحت عنوان  Route Check با پرواز اعزام شده، محاسبات Performance که قبلاً در دیسپچ به صورت تقریبی حساب شده را مورد بررسی قرار داده و با شرایط واقعی می سنجند تا در صورت لزوم تغییرات لازم را در محاسبات آتی اعمال کنند تا راندمان شرکت و سود شرکت افزایش یابد.

شرایط عمومی ورود به دوره دیسپچری: