آیا برای ثبت نام، محدودیت سنی، تحصیلی یا جنسیت وجود دارد؟

حداقل شرایط برای شروع ثبت نام بدون محدودیت جنسی هم برای خانم ها و آقایان، سن 18 سال به بالا، داشتن دیپلم و همچنین برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت یا اشتغال به تحصیل می باشد.