آیا داشتن مدرک زبان الزامیست و در چه سطحی باید باشد؟

همه دانشجویان عزیز قبل از ورود، توسط اساتید مجرب زبان مرکز آموزش رز، تعیین سطح شده و در صورت قبولی به طور مستقیم کلاس های خلبانی خود را آغاز می نمایند و دانشجویانی که موفق به اخذ نمره قبولی نگردند می بایست در کلاس های زبان عمومی شرکت کرده تا سطح آنها به سطح قابل قبول برای شروع دوره خلبانی برسد.